Select a language
 


Croeso i wefan Cymru ar gyfer Swyddogion Iau Diogelwch Ffyrdd

 

greenheader.gif

Yma cewch lawer o wybodaeth am rôl Swyddogion Iau Diogelwch Ffyrdd, a llond gwlad o gyngor i’ch helpu i sicrhau bod pawb yn gwybod am beryglon y ffyrdd.

 

Beth yw Swyddogion Iau Diogelwch Ffyrdd?

Bydd y swyddogion hyn yn helpu eu Swyddog Diogelwch ar y Ffyrdd lleol i hyrwyddo materion diogelwch ar y ffyrdd yn yr ysgol a’r gymuned leol. Caiff pob ysgol gynradd ei hannog i benodi dau Swyddog ym Mlwyddyn 6 a dau ddirprwy Swyddog ym Mlwyddyn 5.

 

Er bod gwneud gwaith y Swyddog yn bwysig iawn, mae hefyd yn hwyl.

greenfooter.gif

 

 

cartoon1.jpgcartoon2.jpg

       Ar hyd y flwyddyn, gallech chi fod yn cyfrannu at lawer iawn o weithgareddau:

 

·         cynnal hysbysfwrdd a gofalu bod y wybodaeth am ddiogelwch

        ar y ffyrdd mor gyfoes â phosibl

·         siarad yn y Gwasanaeth neu’r Dosbarth ar themâu diogelwch

        ar y ffyrdd

·         trefnu cystadlaethau

·         dyfarnu tystysgrifau

·         defnyddio gwefan Swyddogion Iau Diogelwch Ffyrdd

·         hyd yn oed helpu i benodi Swyddog Iau y flwyddyn nesaf

activityfooter.gif