Select a language
 

Gweithgareddau

                        

  Hysbysfyrddau Swyddogion Iau Diogelwch Ffyrdd

 

Mae hysbysfwrdd yn ffordd ragorol o wneud i bawb yn eich ysgol chi fod yn fwy ymwybodol o ddiogelwch ar y ffyrdd. Dylai’ch hysbysfwrdd fod mewn lle sy’n hawdd ei weld, a dylai ddangos hysbysiadau, gwybodaeth a chystadlaethau ynghylch diogelwch ar y ffyrdd.

 

 • Rhowch bennawd clir i’ch hysbysfwrdd
 • Cadwch y cyfan yn syml
 • Cyflwynwch wybodaeth glir a lliwgar
 • Newidiwch yr eitemau ar yr hysbysfwrdd yn gyson

cartoon1.jpg

 

Materion i’r Swyddog Iau Siarad Amdanynt yn y Gwasanaeth

Efallai y gallech chi, o dro i dro, gynnal Gwasanaeth â diogelwch ar y ffyrdd yn thema ynddo. Mae hynny’n ffordd dda o roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r ysgol am faterion pwysig ynghylch diogelwch ar y ffyrdd.

 

Materion yr hoffech chi, efallai, eu hystyried:

 

 • Rheolau’r Groes Werdd
 • Hawdd eich Gweld, Hawdd eich Osgoi
 • Dal Dwylo
 • Mannau Diogel i Groesi a Chwarae
 • Gwregysau Diogelwch
 • Helmedau Beicio
 • Diogelwch Teithwyr mewn Cerbydau
 • Beicio’n Fwy Diogel
 • Sglefrfyrddio a Sglefrio
 • Diogelwch Bysiau
 • Cerdded i’r Ysgol
 • Ymddygiad Da

 

Cofiwch bob amser eich bod chi’n cynllunio ac yn ymarfer eich sgwrs neu’ch gwasanaeth, a dewiswch fater sy’n addas i oedran y plant y byddwch chi’n siarad â nhw.

 

cartoon2.jpg

 

Cystadlaethau

 

Gan fod pawb yn hoffi cymryd rhan mewn cystadleuaeth, mae’n ffordd wych o gael y disgyblion yn eich ysgol i feddwl am ddiogelwch ar y ffyrdd.

 

O dro i dro, bydd eich Swyddog Diogelwch ar y Ffyrdd lleol yn anfon manylion cystadleuaeth arbennig atoch chi. Gwaith y Swyddog Iau fydd rhannu’r wybodaeth, sôn wrth bawb am y dyddiad cau, casglu pob ymgais a danfon y cyfan at y Swyddog Diogelwch ar y Ffyrdd.

 

Ond gallwch chi hefyd drefnu’ch cystadlaethau’ch hun:

 

         Meddyliwch am y math y gystadleuaeth yr hoffech chi ei threfnu.

Ø      Gallai fod yn chwilair, yn gerdd, yn stori, yn gwis, yn boster neu’n unrhyw beth arall y gallwch chi feddwl amdano.

 

   Gwnewch yn siwr ei fod yn syml.

Ø      Meddyliwch am y grwp oedran rydych chi’n anelu atyn nhw a dewiswch rywbeth y byddan nhw’n ei hoffi ac yn gallu ei wneud.

 

·        Bydd angen pennu dyddiad cau a gwneud yn siwr bod enw’r disgybl a’i (h)oedran ac enw’r dosbarth wedi’u hysgrifennu ar gefn pob ymgais.

 

               Gwobrau.

Ø      Does dim rhaid i’r wobr fod yn fawr. Gallai fod yn bensil neu’n bren mesur, ond byddai’n beth da petai cysylltiad rhwng y wobr a diogelwch ar y ffyrdd.

Ø      Efallai y gallech chi gael yr ysgol, cwmni lleol neu’ch Swyddog Diogelwch ar y Ffyrdd lleol i roi gwobr.

 

I gael syniadau am gystadlaethau, cliciwch ar eich ardal chi.

 

HAFAN.png