Select a language
 

Eich Cwestiynau

greenheader.gif
kid_greenbackground.jpg

question-mark-icon-rw.gif        Eich Cwestiynau       question-mark-icon-rw.gif

 

A oes cynlluniau tebyg i hyn ym Mhrydain?

 

Mae’r Cynllun Swyddogion Iau Diogelwch Ffyrdd ar waith mewn amryw o ardaloedd ledled Prydain, gan gynnwys Sir Gaer, Sir Gaerlyr, a rhannau o Lundain a’r Alban, ers rhai blynyddoedd.

www.jrso.com

 

 

 

Sut mae trefnu cael Swyddogion Iau Diogelwch Ffyrdd yn fy ysgol i?

 

Eich Uned Diogelwch ar y Ffyrdd leol sy’n rhedeg y cynllun hwn. Bydd angen i chi gysylltu â nhw i gael gwybod a yw ef ar gael yn eich ardal chi. Ewch yn ôl i’r hafan a chliciwch ar eich ardal chi.

greenfooter.gif

greenheader.gif
kid_noticeboard.jpg

Sut mae cysylltu â’m Swyddog Diogelwch ar y Ffyrdd i gael cymorth neu gyngor?

 

Ewch yn ôl i’r hafan a chliciwch ar eich ardal chi. Yna, gallwch anfon e-bost at eich Swyddog Diogelwch ar y Ffyrdd.

 

Efallai hefyd y gallwch chi ddod o hyd i syniadau ar y tudalennau sy’n sôn am rannau eraill o Gymru.

greenfooter.gif

 

HAFAN.png