Select a language
 

Rhieni ac Athrawon

rsw_splashimg.gif

 

Mae’r Cynllun Swyddogion Iau Diogelwch Ffyrdd yn fodd i ddisgyblion gymryd peth o’r cyfrifoldeb dros ddiogelwch ar y ffyrdd yn eu hysgol nhw ac yn eu helpu i drosglwyddo negeseuon pwysig i’w cyfoedion ynghylch cadw’n ddiogel pan fyddan nhw allan.

 

Bob blwyddyn, caiff 4 disgybl fod yn Swyddogion Iau Diogelwch Ffyrdd ar gyfer eu hysgol nhw; mater i bob ysgol yw penderfynu sut mae trefnu hynny. Mewn rhai achosion, bydd plant yn gwneud cais am y swydd ac yna’n cael eu cyfweld gan Swyddogion Iau Diogelwch Ffyrdd y flwyddyn flaenorol a’r athro/athrawes/pennaeth. Neu fe all y plant wirfoddoli neu gael eu hethol i’r swydd.

 

Caiff pob Swyddog Iau ei helpu i gyflawni ei rôl gan oedolyn yn yr ysgol a chaiff gymorth mawr hefyd gan Gydlynydd y Swyddogion Iau o’r Awdurdod Lleol.

 

Yn bwysicach na dim, mae cynllun Swyddogion Iau Diogelwch Ffyrdd yn gyfraniad gwerthfawr i ddiogelwch ar y ffyrdd mewn ysgolion, yn y gymuned leol ac ym mhob rhan o Gymru. Gan fod y cynllun yn hwyliog ac yn llawn gwybodaeth, mae’r manteision i’r Swyddogion Iau ac i’r disgyblion eraill yn mwy na chyfiawnhau’r amser a gaiff ei neilltuo iddo.

 

 

HAFAN.png